Polska

Naprawa

W przypadku gdy produkt nie działa poprawnie w czasie, w którym obowiązuje gwarancja, Autoryzowany Serwis Kenwooda (Elco-Exim) zajmie się jego naprawą w ramach gwarancji.

By uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Kenwood, w Polsce: Elco-Exim.